Tài liệu tham khảo

Các Giải Pháp
Sản Phẩm
Giới Thiệu Công Ty
Liên Hệ

Phòng dự án.
Hotline : 0902 818 085
Email : pgd.kinhdoanh@nghenang.com.vn

DỰ ÁN SẢN PHẨM ĐIỆN THOẠI

Nghệ Năng cung cấp giải pháp thông gió làm mát & xử lý bụi, khí thải công nghiệp.

Các giải pháp
Giới thiệu về chúng tôi

Nghệ Năng cung cấp giải pháp thông gió làm mát & xử lý bụi, khí thải công nghiệp.

Sản Phẩm
11/03/2020

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ MỘT SỐ CHẤT ĐỘC HẠI TRONG KHÔNG KHÍ XUNG QUANH QCVN 06 : 2009/BTNMT

Trong QCVN 06:2009/BTNMT, đã đưa ra nồng độ cho phép đối với các chất vô cơ, hữu cơ và mùi gây khó chịu đối với từ […]
10/03/2020

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 5738:2001 HỆ THỐNG BÁO CHÁY – YÊU CẦU KỸ THUẬT

I. Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này áp dụng cho các hệ thống báo cháy được trang bị tại các nhà máy, xí nghiệp, kho […]
09/03/2020

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA 5687 : 2010 THÔNG GIÓ – ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ – TIÊU CHUẨN THIẾT K

Phạm vi áp dụng. 1.1. Tiêu chuẩn này được áp dụng khi thiết kế và lắp đặt các hệ thống thông gió – điều hòa không […]
08/03/2020

QCVN 05:2013/BTNMT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ CHẤT LƯỢNG KHÔNG KHÍ XUNG QUA

Trong quy chuẩn này quy định giá trị giới hạn các thông số cơ bản, gồm lưu huỳnh đioxit (SO2), cacbon monoxit (CO), nitơ đioxit (NO2), […]
06/03/2020

NGHỊ ĐỊNH 1552016NĐ – CP QUY ĐỊNH VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Theo quy định 155/2016/NĐ-CP về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường như sau: quy định xử phạt […]